Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

„Polska – Węgry 1956 – konteksty i pamięć” – debata w Sejmie

13.10.2016

„Polska – Węgry 1956 – konteksty i pamięć” – debata w Sejmie

13.10.2016

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Rok 1956 to jeden z momentów przełomowych w historii Europy. Dokładnie 60 lat temu Węgrzy i Polacy wystąpili przeciw komunistycznym reżimom w swoich krajach i pokazali determinację w walce przeciw ograniczaniu podstawowych praw i wolności człowieka. O tych dramatycznych wydarzeniach, które stały się zapowiedzią późniejszych przemian w krajach Europy Środkowowschodniej, dyskutować będą: - dr János Tischler, dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie - prof. Wojciech Roszkowski, historyk, ekonomista; - dr János Latorcai, wicemarszałek Parlamentu Węgier; - prof. Piotr Naimski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przewodniczący Polsko-Węgierskiej Grupy Parlamentarnej. Dyskusję poprowadzi Andrzej Mietkowski, dziennikarz i publicysta. Spotkanie odbędzie się w czwartek 13 października o godz. 11.00 w Sejmie przy ul. Wiejskiej 4/6/8 w Warszawie. Wymagana rezerwacja miejsc. Rejestracja publiczności odbywa się do 10 października 2016 r. do godz. 16.00. Prosimy o zgłoszenia drogą mailową (e-mail: office@enrs.eu) lub telefoniczną (pod numerem tel. 22 891 25 00). W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz numeru PESEL. Dane te są niezbędne do wydania karty wstępu na teren Sejmu.