Edukacja

Konkurs dla młodzieży „Ślady niepodległości”

Konkurs dla młodzieży „Ślady niepodległości”


gimnazja i licea konkursy  

Czy historyczne elementy wydarzeń niepodległościowych ukryte są głęboko w archiwum, a może warszawskie ulice czekają na odkrycie skrywanych przez siebie śladów? Uczniów warszawskich szkół średnich zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie Ślady niepodległości na reportaż literacki lub fotoreportaż, które opowiedzą o współcześnie istniejących śladach wydarzeń sprzed stu lat.Konkursowi towarzyszyć będą warsztaty reporterskie i fotograficzne oraz spotkania z reporterami. Nagrodą główną jest wycieczka do Wilna!

Temat: ślady dwudziestolecia w najbliższym otoczeniu na podstawie dostępnych źródeł historycznych: architektury, topografii miasta, literatury, źródeł historycznych, fotografii, wspomnień. (Najbliższe otoczenie rozumiane jako rodzina / miasto / dzielnica / okolice szkoły, domu).

Uczestnicy: uczniowie warszawskich szkół w wieku 16-18 lat; start indywidualny lub w 2-osobowych zespołach.

Forma prac:

  • fotoreportaż (w dowolnej technice fotograficznej – analogowej lub cyfrowej)
  • reportaż literacki (w pliku tekstowym pdf lub doc)
  • reportaż mieszany (tekst i fotografia w dowolnej technice)
     

Terminy:

Warsztaty fotograficzne i reporterskie dla uczestników: czerwiec 2018 oraz wrzesień/październik 2018 (udział w warsztatach jest nieobowiązkowy).

Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową na adres: sladyniepodleglosci@dsh.waw.pl.

Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu!

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: sladyniepodleglosci@dsh.waw.pl.

Konkurs Ślady Niepodległości realizowany jest w ramach miejskich obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, projekt „Szkoła Niepodległa”. Partnerami projektu są: Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Dom Spotkań z Historią.