Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

W cyklu „PRL bocznymi drzwiami” – Gangsterzy i amatorzy

09.06.2011

W cyklu „PRL bocznymi drzwiami” – Gangsterzy i amatorzy

09.06.2011

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Kolejne spotkanie w cyklu „PRL bocznymi drzwiami” poświęcone będzie przestępczości w filmach fabularnych czasów PRL. Czy oparty na wydarzeniach fikcyjnych film kryminalny przekazuje prawdę o minionej rzeczywistości? W jakim zakresie pełni funkcję propagandową? Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć odwołując się do filmów epoki PRL; zwrócimy szczególnie uwagę na rolę kontekstu historycznego w kreowaniu fabuły kryminalnej i jej bohaterów. Cykl został zainspirowany wystawą DSH i Agencji FORUM Cztery pory Gierka. Prof. Jerzy Kochanowski, pomysłodawca cyklu "PRL bocznymi drzwiami": Nieważne czy nosiło się w kieszeni legitymację partyjną, czy różaniec, przetrwanie PRL w pełnej zgodzie z literą ówczesnego prawa było trudne i jak się zdaje – niezwykle rzadkie.  Rzeczywistość daleko odbiegała od zarówno  lukrowanego obrazka malowanego przez peerelowską propagandę, jak od często obecnie kreowanego wizerunku ciągłej walki dobrego społeczeństwem ze złą władzę. W planowanym cyklu spotkań poświęconych różnym przejawom codzienności lat 1945-1989 – od problemów z mięsem do dnia powszedniego dyplomaty – nikt oczywiście nie będzie przekonywał, że peerelowska władza była dobra. Spróbujemy natomiast pokazać inne, nieoficjalne oblicze PRL, słabo widoczne, kiedy patrzy się „od frontu”.  Podglądanie przez boczne drzwi przynosi znacznie lepsze efekty.  Zadaniem historyków prowadzących spotkania nie będzie stwierdzenie, że „tak było”. Chcemy raczej poruszyć pamięć, skłonić do społecznego dokumentowania umykającej (nie)dawnej codzienności, w tym jej nieoficjalnych, a tym samym mniej znanych zakątków. Poprzednie spotkania w cyklu PRL bocznymi drzwiami: 23 września 2010: Problem nr 1, czyli mięso w PRL-u 21 października2010: Pieniądze polskie i prawdziwe, czyli dolar w PRL-u 25 listopada2010: Jesteśmy za biedni, żeby wypoczywać w kraju... Polski turysta za (socjalistyczną) granicą 9 grudnia 2010:  W bocznej kieszeni... Co o mieszkańcach PRL-u mówiły dowody osobiste 13 stycznia 2011: Między bimbrownią a meliną. 3 lutego 2011: Prawie prywatna pompa, czyli paliwowe przygody w PRL 10 marca 2011: Konflikt pokoleń i narodziny kultury młodzieżowej w filmie epoki realnego socjalizmu 28 kwietnia 2011: Nie matura, lecz chęć szczera... wizja awansu społecznego i degradacji w filmach epoki PRL 19 maja 2011: Jak przygoda to tylko w Warszawie