Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne
  • wystawy archiwalne

Archiwum wydarzeń

1989. Koniec systemu

04.06.2011 - 04.09.2011

1989. Koniec systemu

04.06.2011 - 04.09.2011

  • wydarzenia archiwalne
  • wystawy archiwalne
wydarzenia archiwalne wystawy archiwalne  

  Ekspozycja prezentowana na skwerze księdza Twardowskiego (u zbiegu Krakowskiego Przedmieścia i Karowej) podsumowuje rolę Polski w demokratyzacji Europy. Mottem i zarazem osią wyznaczającą narrację oraz rytm ekspozycji jest zdanie Timothy’go Gartona Asha „W Polsce to trwało 10 lat, na Węgrzech 10 miesięcy, w NRD 10 tygodni, a w Czechosłowacji 10 dni”. Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski w czerwcu 1979 roku rozpoczęła dekadę, która utorowała drogę do wolności społeczeństwom europejskich krajów rządzonych przez komunistów. Ekspozycja przywołuje najbardziej wyraziste obrazy ostatniego roku tego dziesięciolecia, decydującego dla losów całej Europy –  od przygotowań do Okrągłego Stołu  po krwawe wydarzenia w Bukareszcie. Organizatorzy: Ośrodek KARTA, DSH. Miejsce: galeria plenerowa DSH na skwerze u zbiegu ulic Karowej i Krakowskiego Przedmieścia. Na zdjęciu: Warszawa, 17 listopada 1989. Demontaż pomnika Feliksa Dzierżyńskiego, współtwórcy sowieckiego aparatu terroru, na placu Dzierżyńskiego (obecnie Bankowy). Fot. PAP/CAF/Witold Rozmysłowicz Zobacz również

1989_siatka_1245x580.indd

1989_siatka_1245x580.indd