Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

W cyklu „Opowieści z Kresów” – Traktem Stefana Batorego. Od Wilna po Dzisnę

16.03.2011

W cyklu „Opowieści z Kresów” – Traktem Stefana Batorego. Od Wilna po Dzisnę

16.03.2011

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Z Bułhakiem do Kobylnika, Puzyniną do Dobrowlan i Postaw, Piłsudskimi do Mosarza, Dołęgą-Mostowiczem do Głębokiego, Huszczą do Dzisny. O historycznej drodze, wiodącej z Wilna w kierunku Połocka, oznaczanej na mapach jako „Trakt Stefana Batorego” i leżących przy niej miejscowościach opowie Tomasz Kuba Kozłowski. W programie spotkania także wizyty w koszarach 85 pułku strzelców nad Wilejką, u karmelitów w Miadziole i bazylianów w Berezweczu.