Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

W cyklu "Spotkanie z książką" – Stulecie Zagłady

02.02.2011

W cyklu "Spotkanie z książką" – Stulecie Zagłady

02.02.2011

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Spotkanie promujące najnowszą publikację prof. Jerzego W. Borejszy. Książkę zaprezentowali historycy dr Elżbieta Orman i doc. dr Władysław Teofil Kulesza. W trakcie spotkania przywołana została również wcześniejsza praca prof. Borejszy Piękny wiek XIX.   Prof. Jerzy W. Borejsza (ur. 1935), wykładowca, historyk i publicysta,  autor książek i esejów o faszyzmie włoskim, nazizmie i stalinizmie. Był wykładowcą na Wydziale Historycznym UW, Uniwersytecie w Heidelbergu i wielu uczelniach zagranicznych, od 2004 roku  profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, obecnie kierownik Zakładu Systemów Totalitarnych i Dziejów Drugiej Wojny Światowej w Instytucie Historii PAN w Warszawie. Organizatorzy: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydawnictwo Naukowe Scholar, DSH