Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

W cyklu "Spojrzenie na warszawskie getto. Miejsca" – Przejście, czyli jak i którędy wydostawano się z getta

25.01.2011

W cyklu "Spojrzenie na warszawskie getto. Miejsca" – Przejście, czyli jak i którędy wydostawano się z getta

25.01.2011

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
W pierwszej części cyklu "Spojrzenia na warszawskie getto” spacerowaliśmy po wybranych ulicach. W drugiej zatytułowanej "Spojrzenia na warszawskie getto – miejsca" zaprosiliśmy do zatrzymania się i skupienia uwagi na wybranych miejscach: mostach, sierocińcach, siedzibach instytucji getta, świątyniach. Kolejny wieczór w autorskim cyklu Jacka Leociaka to powieść o tym, jak i gdzie udawało się przekraczać nieprzekraczalne granice getta. Granice getta stały się granicami życia i śmierci. Strzegła ich niemiecka żandarmeria w zielonych mundurach z brązowymi wyłogami, polska policja granatowa i żydowska Służba Porządkowa z żółtymi otokami na czapkach. Biegły wzdłuż linii kamienic, rozdzielały sąsiadujące ze sobą posesje, odcinały chodniki od ulic, przegradzały ulice na pół. Bez specjalnej przepustki nie wolno było z wyjść z getta ani do niego wejść. A jednak codziennie na wiele sposobów i w różnych miejscach granice te były przekraczane. Bez szmuglu bowiem getto nie mogłoby istnieć. Z dzielnicy zamkniętej udawało się też wydostawać ludziom. Patronem cyklu jest portal Plac Defilad.