Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

"Spotkanie z książką" – Między codziennością a wielką historią...

17.12.2010

"Spotkanie z książką" – Między codziennością a wielką historią...

17.12.2010

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Promocja książki Między codziennością a wielką historią. Druga wojna w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego Piotra T.Kwiatkowskiego, Lecha M.Nijakowskiego, Barbary Szackiej, Andrzeja Szpocińskiego (ze wstępem Pawła Machcewicza i posłowiem Marcina Kuli). O książce opowiadali: prof. dr hab. Anna Landau-Czajka, socjolog i prof. Jerzy Kochanowski, historyk (UW). Spotkanie prowadziła dr Joanna Wawrzyniak.   Książka jest zwieńczeniem projektu badawczego „II wojna światowa w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego”. Przedstawia obecny stan pamięci o wojnie, jak i przemiany tej pamięci w ostatnich dziesięcioleciach. Podjęte tematy to m.in. doświadczenie II wojny światowej w badaniach socjologicznych; II wojna światowa - w komunikacji społecznej, w pamięci rodzinnej, jako doświadczenie narodowe, czy - pamięć o wojnie a relacje Polaków z innymi narodami. Autorzy opisali w tej książce nie tylko pamięć zbiorową dotyczącą wojny, ale znacznie więcej – odsłonili obraz społeczeństwa polskiego widziany przez pryzmat dzisiejszego postrzegania II wojny światowej. Powstała w ten sposób doskonała książka, nieraz mówiąca o nas więcej niż prace poświęcone czasom obecnym. Interesująca lektura dla polityków, socjologów, a także publicystów i autorów szkolnych programów nauczania historii. Organizatorzy: DSH, Muzeum II Wojny Światowej, Instytut Socjologii UW i Wydawnictwo Naukowe Scholar