Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne
  • wystawy archiwalne

Archiwum wydarzeń

Zbuntowane miasto. Szczeciński Grudzień '70 – Styczeń '71

14.12.2010 - 31.01.2011

Zbuntowane miasto. Szczeciński Grudzień '70 – Styczeń '71

14.12.2010 - 31.01.2011

  • wydarzenia archiwalne
  • wystawy archiwalne
wydarzenia archiwalne wystawy archiwalne  

  Wystawa plenerowa poświęcona strajkom w Szczecinie w grudniu ’70 i styczniu ’71.  Opowiada o niezwykle dramatycznych dniach,  pokazuje odwagę osób, mających siłę przeciwstawić się dyktaturze "jedynie słusznej" partii i obrazuje, jak zatomizowane społeczeństwo było w stanie zorganizować się, walcząc o wspólną sprawę. W Szczecinie doszło nie tylko do krwawo stłumionych zamieszek, ale przede wszystkim do dwóch wielkich strajków.  Strajków, których organizacja i cele posłużyły za wzór bezkrwawemu sukcesowi Sierpnia '80 i którymi wymuszono zniżenie się władzy do poziomu robotnika. Prezentowane zdjęcia i dokumenty pochodzą z archiwum IPN, swoje zbiory udostępnił również Marek Czasnojć, fotografik szczeciński. Organizatorzy: IPN oddział w Szczecinie, Miasto Szczecin, DSH. Miejsce: skwer na rogu ul. Karowej i Krakowskiego Przedmieścia. Na zdjęciu: Wojsko blokujące dostęp do KW PZPR na placu Żołnierza Polskiego w  Szczecinie, 17 grudnia 1970. Fot. Janusz Piszczatowski