Archiwum wydarzeń

  • wystawy archiwalne

Archiwum wydarzeń

Wernisaż wystawy „Zapamiętane Niezapisane”

24.05.2016

Wernisaż wystawy „Zapamiętane Niezapisane”

24.05.2016

  • wystawy archiwalne
wystawy archiwalne  
O WOJNIE NA FOTOGRAFIACH FELIKSA ŁUKOWSKIEGO Wernisaż wystawy w Domu Spotkań z Historią 24 maja (wtorek), godz. 18.00. WSTĘP WOLNY Na wystawie prezentujemy około 60 zdjęć z kolekcji Feliksa Łukowskiego, będącej zapisem życia zamojskich wsi w latach 40. i 50. Autor wykonał blisko 1500 fotografii dokumentujących świat swoich rodzinnych Siemnic i okolicznych miejscowości. W ramach ekspozycji pokazujemy fotografie z czasu II wojny światowej. Mimo, że to był niezwykle dramatyczny okres w dziejach Zamojszczyzny na zdjęciach nie ma wielu śladów wojny – pacyfikacji wsi, wysiedleń, Holokaustu, czystek etnicznych. Kolekcja jest zapisem dziejów małej zbiorowości, są fotografie ślubów, pogrzebów, wesel, uroczystości z okazji pierwszej komunii świętej. O wojnie przypominają głównie zdjęcia dokumentujące ekshumacje oraz pośrednio fotografie partyzantów, Niemców z Besarabii, Kozaków. Twórcy wystawy zestawiają fotografie z relacjami świadków: mieszkańców Siemnic, Wożuczyna, Rachań i okolic. W ich pamięci, inaczej niż na zdjęciach, wojna jest obecna w całym swym tragicznym wymiarze. Łukowski urodził się Siemnicach w 1919 roku. Przed wybuchem II wojny światowej ukończył cztery klasy gimnazjum. Nie był reporterem, ale fotografem amatorem, który dokumentował swoją małą ojczyznę, rodzinę i przyjaciół. Po wojnie skończył kurs pedagogiczny i wyjechał na Dolny Śląsk, w latach 50. powrócił na Lubelszczyznę jako nauczyciel w Krynicach. Związał się z tym miejscem na stałe, został dyrektorem szkoły. Jako pedagog skoncentrował się na działaniach społecznych. Poświęcał coraz mniej czasu fotografii, z którą nie rozstawał się w okresie wczesnej młodości. Zmarł w 1985 roku w Tomaszowie Lubelskim. Wystawa Zapomniane niezapisane jest efektem projektu badawczego Instytutu Socjologii APS i Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią i Ośrodka KARTA oraz współpracy z Muzeum Zamojskim w Zamościu. Udostępnienie zbioru szerszemu gronu odbiorców było możliwe dzięki Jerzemu Lewczyńskiemu, który zabezpieczył negatywy, wykonał odbitki pozytywowe i przekazał je do Muzeum Zamojskiego w Zamościu. "Zapamiętane niezapisane O wojnie na fotografiach Feliksa Łukowskiego" Organizatorzy: Dom Spotkań z Historią, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Muzeum Zamojskie w Zamościu Wystawę można oglądać w Domu Spotkań z Historią od 24 maja do 21 sierpnia 2016 od wtorku do niedzieli w godz. 12.00 – 20.00. WSTĘP WOLNY Kontakt dla mediów: Magda Lasia, kom. 533 134 000, m.lasia@dsh.waw.pl; Małgorzata Purzyńska, kom. 601 502 601, m.purzynska@dsh.waw.pl