Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

„PRL bocznymi drzwiami” – Pieniądze polskie i prawdziwe, czyli dolar w PRL-u

21.10.2010

„PRL bocznymi drzwiami” – Pieniądze polskie i prawdziwe, czyli dolar w PRL-u

21.10.2010

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Drugie spotkanie w nowym cyklu "PRL bocznymi drzwiami". Prof. Jerzy Kochanowski, gospodarz cyklu, badacz i popularyzator dziejów Polski powojennej, eksploruje różne przestrzenie nieoficjalnej rzeczywistości PRL-u. Pierwsze spotkanie zatytułowane było: "Problem nr 1, czyli mięso w PRL-u". Drugi wieczór był poświęcony sile nabywczej zielonych, czarnym rynku i cinkciarzach... 
Prof. Jerzy Kochanowski o cyklu: Nieważne czy nosiło się w kieszeni legitymację partyjną, czy różaniec, przetrwanie PRL w pełnej zgodzie z literą ówczesnego prawa było trudne i jak się zdaje – niezwykle rzadkie.  Rzeczywistość daleko odbiegała od zarówno  lukrowanego obrazka malowanego przez peerelowską propagandę, jak od często obecnie kreowanego wizerunku ciągłej walki dobrego społeczeństwem ze złą władzę. W planowanym cyklu spotkań poświęconych różnym przejawom codzienności lat 1945-1989 – od problemów z mięsem do dnia powszedniego dyplomaty – nikt oczywiście nie będzie przekonywał, że peerelowska władza była dobra. Spróbujemy natomiast pokazać inne, nieoficjalne oblicze PRL, słabo widoczne, kiedy patrzy się „od frontu”.  Podglądanie przez boczne drzwi przynosi znacznie lepsze efekty.  Zadaniem historyków prowadzących spotkania nie będzie stwierdzenie, że „tak było”. Chcemy raczej poruszyć pamięć, skłonić do społecznego dokumentowania umykającej (nie)dawnej codzienności, w tym jej nieoficjalnych, a tym samym mniej znanych zakątków.
Kolejne spotkania w cyklu:                                                                                        
W 2011 roku zaprosimy Państwa na spotkania poświęcone m.in. przygodom Polaków z bimbrem, dylematom co wlać do samochodowego baku, peerelowskiej gastronomii i opowieściom o zdobywaniu mieszkań.
Ilustracja: Zbigniew Jujka, 1981. Ze zbiorów Muzeum Karykatury