Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Szczera wola i zniewolenie. O harcerstwie w latach 1945–1980

12.10.2010

Szczera wola i zniewolenie. O harcerstwie w latach 1945–1980

12.10.2010

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
W stulecie powstania pierwszych drużyn skautowych na ziemiach polskich rozpocznie się cykl debat poświęconych dziejom ruchu harcerskiego. Pierwsze spotkanie poświęcone będzie wychowaniu młodzieży w czasach PRL-u. Dyskusję panelową, z udziałem prof. Andrzeja Friszke, prof. Andrzeja Janowskiego, dr. hab. Marka Wierzbickiego, dr. hab. Grzegorza Nowika i dr. Stanisława Czopowicza, autora książki Szczera wola i zniewolenie. Harcerstwo w Polsce 1945–1980, poprowadzi Tomasz Kuba Kozłowski. Organizatorzy: CPK, DSH, Niezależne Wydawnictwo Harcerskie Miejsce: Centrum Promocji Kultury (CPK), ul. Podskarbińska 2