Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Jan Nowak Jeziorański – rzecz o patriotyzmie (konferencja)

12.06.2010

Jan Nowak Jeziorański – rzecz o patriotyzmie (konferencja)

12.06.2010

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Biografia Jana Nowaka Jeziorańskiego była podstawą do rozważań o współczesnym patriotyzmie i metodach nauczania o tym zagadnieniu na lekcjach historii i wos-u. Konferencja składała się z dwóch części: wykładowej oraz metodycznej, w trakcie której przedstawiliśmy sposoby pracy z młodzieżą nad tym zagadnieniem.