Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Album „Auschwitz. Co ja tu robię?”

06.06.2010

Album „Auschwitz. Co ja tu robię?”

06.06.2010

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Spotkanie z Mikołajem Grynbergiem, znanym fotografem, autorem albumu „Auschwitz. Co ja tu robię?”. Publikacja jest owocem wielokrotnych, osobistych podróży Grynberga do Auschwitz, zawiera zdjęcia i fragmenty rozmów jakie odbył z osobami odwiedzającymi to miejsce. „Powstał album, graficznie bardzo ciekawy, w którym zdjęcia są jednak tylko pretekstem. I są zresztą dość nietypowe: widzimy bowiem detale, nieoczywiste widoki i niewyraźne, jakby poruszone, czarno-białe portrety rozmówców. Wypowiedzi nie są przypisane do konkretnych osób. To wszystko sprawia, że czytelnik przestaje być biernym odbiorcą, tylko również uczestniczy w tym projekcie-rozmowie”. („Polityka”, 28.01.2010, Justyna Sobolewska). Współorganizatorzy spotkania: Fundacja Pauza i Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau,