Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne
  • wystawy archiwalne

Archiwum wydarzeń

Dekada Solidarności 1979–1989

28.05.2010 - 06.06.2010

Dekada Solidarności 1979–1989

28.05.2010 - 06.06.2010

  • wydarzenia archiwalne
  • wystawy archiwalne
wydarzenia archiwalne wystawy archiwalne  

Wystawa ukazuje najważniejsze wydarzenia, które doprowadziły do obalenia komunizmu w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej – Węgrzech, NRD, Czechosłowacji, Bułgarii i Rumunii. Koncentruje się na ostatnim dziesięcioleciu Polski Ludowej – od pielgrzymki Jana Pawła II w 1979 do agonii PRL-u w 1989 oraz roli jaką w tym procesie odegrała Polska, co celnie wyraził brytyjski historyk Timothy Garton Ash: W Polsce to trwało 10 lat, na Węgrzech 10 miesięcy, w NRD 10 tygodni, a w Czechosłowacji 10 dni...  Na wystawę składają się relacje świadków, cytaty z prasy, dokumentów, fragmenty przemówień, archiwalne zdjęcia, plakaty, ulotki, rysunki.  Teksty – oprócz krótkich informacji historycznych – są wyłącznie źródłowe (relacje świadków, zapisy dziennikowe i pamiętnikarskie, cytaty z prasy, dokumentów, fragmenty przemówień). Realizatorzy Koncepcja: Zbigniew Gluza Wybór i opracowanie: Łukasz Bertram Projekt graficzny: Danuta Błahut-Biegańska Koordynacja: Maria Krawczyk Kwerendy tekstowe: Agnieszka Dębska, Piotr Głogowski, Dorota Kruk, Małgorzata Kudosz, Marta Markowska, Katarzyna Puchalska, Wojciech Sapiecha, Mateusz Sidor Kwerendy ikonograficzne:Tomasz Gleb, Mariusz Olczyk, Ewa Sularz Przygotowanie zdjęć, skład: Piotr Janeczek, Piotr Suwiński Organizatorzy: Ośrodek KARTA, DSH