Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Opowieści z Kresów – Od Altenberga do Zuckerkandla. Poczet kresowych księgarzy

19.05.2010

Opowieści z Kresów – Od Altenberga do Zuckerkandla. Poczet kresowych księgarzy

19.05.2010

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Majowe spotkanie z cyklu „Opowieści z Kresów” wypełniły opowieści o wybitnych księgarzach i wydawcach z Wilna, Lwowa, Brodów, Złoczowa, Kijowa oraz innych miast na Kresach. Tomasz Kuba Kozłowski przypomniał postaci i dorobek tak zasłużonych dla kultury polskiej Bernarda Połonieckiego, Feliksa Westa, księgarskich rodów Altenbergów, Idzikowskich, Zukerkandlów, a także księgarzy żydowskich czy ukraińskich. Spotkanie ilustrowane było oryginalną ikonografią oraz materiałami ze zbiorów autora a uczestnicy mogli wylosować nagrody – niespodzianki.