Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

W cyklu „Spojrzenia na warszawskie getto: MIEJSCA” – Mosty w getcie

20.04.2010

W cyklu „Spojrzenia na warszawskie getto: MIEJSCA” – Mosty w getcie

20.04.2010

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
W cyklu „Spojrzenia na warszawskie getto: MIEJSCA” –  Mosty w getcie W pierwszej części cyklu „Spojrzenia na warszawskie getto” spacerowaliśmy po wybranych ulicach. W drugiej zaprosiliśmy do zatrzymania się i skupienia uwagi na wybranych miejscach: mostach, sierocińcach, siedzibach instytucji getta, świątyniach. W getcie warszawskim znajdowały się cztery drewniane mosty dla pieszych. Największy i najsłynniejszy z nich przerzucony był nad ulicą Chłodną, w pobliżu skrzyżowania z Żelazną. Stał się jedną z ikon getta. Niedaleko mostu mieszkał prezes Judenratu Adam Czerniaków i Janusz Korczak w pierwszej po przeprowadzce do getta siedzibie Domu Sierot. Chłodna, przed wojną jedna z głównych warszawskich arterii wschód – zachód, po wojnie straciła swoje znaczenie komunikacyjne. Na gruzach „małego getta” zaległa cisza i tylko tak wrażliwe ucho jak Mirona Białoszewskiego mogło wyłowić z milczenia ruin odgłosy gettowego świata. Spotkanie poprowadził autor cyklu Jacek Leociak.