Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne
  • wystawy archiwalne

Archiwum wydarzeń

Kurt Alfred Obitz (1907-1945) – Mazur z wyboru

23.03.2010 - 02.04.2010

Kurt Alfred Obitz (1907-1945) – Mazur z wyboru

23.03.2010 - 02.04.2010

  • wydarzenia archiwalne
  • wystawy archiwalne
wydarzenia archiwalne wystawy archiwalne  

Wystawa była jednym z wydarzeń w ramach cyklu "Warmia-Mazury. Dziedzictwo i tożsamość" poświęconego problematyce dziedzictwa kulturowego regionu dawnych Prus Wschodnich. Ekspozycja prezentuje postać dr. Kurta Alfreda Obitza, społecznika i naukowca urodzonego na początku XX stulecia w rodzinie niemieckiej w Brzozowie na Mazurach (Brosowen). Był wybitnym działaczem mazurskim, autorem tekstów (po mazursku) dla miesięcznika "Cech" (Ełk-Berlin), aktywnym członkiem Związku Mazurów (po 1933 roku również w konspiracji). W lutym 1940 roku aresztowany, a po odmowie podpisania Volkslisty, jako więzień polityczny osadzony w Dachau. Zmarł kilka miesięcy po wyzwoleniu obozu, w sierpniu 1945 roku, w wieku 38 lat. Obitz o sobie: Urzędowo i prywatnie jestem często pytany czyj jestem w końcu "niemiecki" czy "polski". Zawsze odpowiadam, że jestem Mazurem. Organizatorzy: Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa "Borussia". Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, Dom Spotkań z Historią