Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Opowieści z Kresów. <i>Kresowe sztetle i Jerozolimy</i>.

17.03.2010

Opowieści z Kresów. <i>Kresowe sztetle i Jerozolimy</i>.

17.03.2010

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Opowieści z Kresów. Kresowe sztetle i Jerozolimy. Marcowe spotkanie z cyklu „Opowieści z Kresów” wypełniły opowieści o Żydach na Kresach. W wielu miasteczkach kresowych rozsianych od Żmudzi po Kijowszczyznę stanowili większość ich mieszkańców. Na Kresach narodził się chasydyzm, z Kresów wywodzili się twórcy ruchu frankistów i przedstawiciele haskali (żydowskiego oświecenia), przywódcy państwa Izrael. Specyficzny klimat kresowych sztetli oraz ognisk życia kulturalnego i intelektualnego społeczności żydowskiej takich jak Wilno, Brody czy Lwów przypomniał autor cyklu Tomasz Kuba Kozłowski. W programie także opowieści i anegdoty o sławnych Żydach z Kresów - rabinach, cadykach, działaczach społecznych i politycznych, pisarzach, przedsiębiorcach.