Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Plagi komunizmu: 20 lat po...

15.12.2009

Plagi komunizmu: 20 lat po...

15.12.2009

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Spotkanie wokół wystawy Zdjęcia osobiste i zakazane. Życie codzienne w Rumunii w czasach Nicolae Ceauşescu. W dyskusji wzięli udział Liviu Antonesei poeta, eseista i dziennikarz, Livius Ciocârlie pisarz, filzof i eseista, oraz Bronisław Wildstein dziennikarz i pisarz. Rozmowa dotyczyła pozostałości starego systemu w nowo powstałej demokracji.