Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Seminarium: Odwilż 56 w PRL i w NRD

02.12.2009 - 03.12.2009

Seminarium: Odwilż 56 w PRL i w NRD

02.12.2009 - 03.12.2009

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Organizatorzy: Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego, Dom Spotkań z Historią. Legendarne przemówienie Chruszczowa w 1956 roku doprowadziło w niemal wszystkich krajach byłego bloku wschodniego do odwrotu od stalinizmu i politycznej odwilży. Proces ten, w zależności od kraju, miał różną dynamikę. W okresie odwilży gomułkowskiej w Polsce zaczęły powstawać Kluby Inteligencji Katolickiej (KIK). W NRD nie dopuszczono do takich przejawów swobody. Wykład jest częścią projektu Polacy i Niemcy – wspólna historia, dwa spojrzenia. Wykład dr. Burkharda Olschowskiego. Warsztaty dla nauczycieli prowadził Dominik Kretschmann. Partnerem projektu jest Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego. Projekt finansowany ze środków Fundacji Współpracy polsko-niemieckiej. Wykłady (we środy o 18.00) oraz spotkania seminaryjno warsztatowe (we czwartki 14.00-17.00).