Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Wrzesień 1939

22.09.2009 - 23.09.2009

Wrzesień 1939

22.09.2009 - 23.09.2009

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Filmoteka Domu Spotkań z Historią w dniach 22-23 września zorganizowała pokaz Wrzesień 1939 roku w obiektywie niemieckich i sowieckich najeźdzców. Zostały wyświetlone dwa filmy dokumentalne, zrealizowane przez okupantów. Kampania w Polsce (Feldzug in Polen), Niemcy, 1940 Pełnometrażowy film dokumentalny zmontowany przez Fritza Hipplera i Alberta Burmeistra z materiałów nakręconych przez filmowców Kompanii Propagandowych Wehrmachtu. Film jest propagandowym uzasadnieniem agresji Trzeciej Rzeszy na Polskę; w efektowny sposób pokazuje sprawność niemieckich sił zbrojnych we wrześniu 1939. Wprowadzenie – prof. Eugeniusz Cezary Król. Wyzwolenie (Oswobożdienije), ZSRR, 1940 Film Ołeksandra Dowżenki, wymazany ze współczesnej historii filmu ukraińskiego i usunięty przez reżysera z jego oficjalnej filmografii. W 1939 roku Ołeksandr Dowżenko, ukraiński reżyser znany ze swoich nowatorskich dzieł filmowych, przygotowywał się do realizacji epickiego obrazu Taras Bulba. Kiedy 17 września 1939 roku Armia Czerwona wkroczyła na Ziemie Wschodnie II RP, reżyser przerwał pracę i pojechał do Lwowa, by nakręcić film o "zjednoczeniu Ukrainy". Efektem jego podróży jest Wyzwolenie – dzieło wymazane ze współczesnej historii filmu ukraińskiego i usunięte przez Dowżenkę z jego oficjalnej filmografii. Obraz wpisuje się w kanon kina stalinowskiego,  przedsta-wiającego głównie ujęcia szczęśliwych ludzi, świętujących wyzwolenie spod pol-skiej okupacji i nadejście świetlanej ery komunizmu. Wprowadzenie – prof. Eugeniusz Cezary Król.