Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Seminarium "Rok 1939"

17.09.2009 - 18.09.2009

Seminarium "Rok 1939"

17.09.2009 - 18.09.2009

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
W dniach 17-18 września odbyło się w DSH zorganizowane przez AHM seminarium Rok 1939 – początek II wojny w polskiej i niemieckiej pamięci w ramach projektu „Warstwy Pamięci” Geschichtswerkstatt Europa (międzynarodowego programu Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość“). Wzięło w nim udział 26 studentów historii, nauk społecznych i innych wydziałów humanistycznych z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Freie Universität z Berlina. Pod kierunkiem doświadczonych edukatorów z Berlina (Dagi Knelessen, Tanja Kinzel, Lars Breuer) oraz osób z DSH/Karty (Marta Pietrzykowska, Piotr Filipkowski, Katarzyna Madoń-Mitzner) studenci w mieszanych grupach (dwie osoby z Polski, dwie z Niemiec) wspólnie poznawali wybrane źródła historyczne (tekstowe i wizualne, niemieckie i polskie, w tym fragmenty relacji ze zbiorów AHM) dotyczące września 1939, analizowali je i prezentowali publicznie efekty swojej pracy. Dyskutowano o pamięci rodzinnej, indywidualnej, zbiorowej, o różnych perspektywach w spojrzeniu na początek II wojny. Zebrane materiały źródłowe dostępne będą w formie prezentacji w wersji polsko-niemieckiej i służyć będą m.in. pracy edukacyjnej w DSH. Seminarium prowadzone było w języku angielskim.