Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Ostatnie lato Kresów

19.08.2009

Ostatnie lato Kresów

19.08.2009

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Prawie dwieście osób uczestniczyło w kolejnym spotkaniu "Opowieści z Kresów", dedykowanemu Kresom na chwilę przed wybuchem II wojny światowej. Spotkanie poświęcone było najważniejszym wydarzeniom na tych ziemiach w pierwszej połowie 1939 roku, beztroskim wakacjom, sierpniowej mobilizacji i reakcjom na wybuch wojny. Klimat ostatniego lata Kresów powrócił we wspomnieniach, zapiskach, fragmentach dzienników i listach. Relacje i migawki z wiosny i lata oraz pierwszych dni września 1939 roku były ilustrowane unikatową ikonografią ze zbiorów autora cyklu i prowadzącego spotkanie – Tomasza Kuby Kozłowskiego, który opowiadał o panującym w społeczeństwie polskim przeczuczuciu zagrożenia, narastającym wraz z upływem kolejnych letnich dni.