Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Akcja "Burza" w Wilnie

06.08.2009

Akcja "Burza" w Wilnie

06.08.2009

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
W cyklu "Wieczory Kresowian" zaprosiliśmy Państwa na drugą część spotkania poświęconego Wileńszczyźnie lat wojny i okupacji. Gośćmi spotkania byli Romuald Paprocki i Janusz Bohdanowicz ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego. Tematami wieczoru były: konspiracja na Wileńszczyźnie w latach 1941-1944, organizacja oddziałów partyzanckich, przygotowania do akcji „Burza” oraz walki o Wilno w lipcu 1944. W dyskusji udział wzięli również inni świadkowie tamtych wydarzeń.