Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne
  • wystawy archiwalne

Archiwum wydarzeń

Dekada Solidarności

13.07.2009 - 03.08.2009

Dekada Solidarności

13.07.2009 - 03.08.2009

  • wydarzenia archiwalne
  • wystawy archiwalne
wydarzenia archiwalne wystawy archiwalne  

Na wystawę składają się zdjęcia, plakaty, rysunki i opowieści naocznych świadków. Teksty – oprócz krótkich informacji historycznych – są wyłącznie źródłowe (relacje świadków, zapisy dziennikowe i pamiętnikarskie, cytaty z prasy, dokumentów, fragmenty przemówień). Dekada Solidarności w jasnej i przejrzystej formie pokazuje historię procesu, który doprowadził do obalenia komunizmu w Polsce i innych krajach Europy Wschodniej. Mottem dla całej ekspozycji jest pełne uznania dla Polaków zdanie brytyjskiego historyka Timothyego Gartona Asha: "W Polsce to trwało 10 lat, na Węgrzech 10 miesięcy, w NRD 10 tygodni, a w Czechosłowacji 10 dni...". Realizatorzy wystawy: Koncepcja: Zbigniew Gluza Wwybór i opracowanie: Łukasz Bertram Projekt graficzny: Danuta Błahut-Biegańska Koordynacja: Maria Krawczyk Kwerendy tekstowe: Agnieszka Dębska, Piotr Głogowski, Dorota Kruk, Małgorzata Kudosz, Marta Markowska, Katarzyna Puchalska, Wojciech Sapiecha, Mateusz Sidor Kwerendy ikonograficzne:Tomasz Gleb, Mariusz Olczyk, Ewa Sularz Przygotowanie zdjęć, skład: Piotr Janeczek, Piotr Suwiński