Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Ulica Leszno

30.06.2009

Ulica Leszno

30.06.2009

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Czerwcowe spotkanie dedykowane zostało ulicy Leszno. Główna arteria XVII-wiecznej jurydyki Leszczyńskich w czasie okupacji stała się „Marszałkowską” getta. Tu mieściły się liczne urzędy i instytucje Judenratu, siedziby organizacji społecznych, kuchnie ludowe i sklepy. Było około 20 kawiarni, w tym słynna „Sztuka”, gdzie Władysław Szpilman akompaniował Wierze Gran, a Władysław Szlengel wystawiał kabaret „Żywy Dziennik”. Mieścił się tu teatr „Femina” Jerzego Jurandota. Na Lesznie mieszkał przywódca żydowskich kolaborantów Abraham Gancweich i Emanuel Ringelblum – twórca Podziemnego Archiwum Getta. W kościele i klasztorze Karmelitów, tam, gdzie kiedyś Rosjanie więzili Waleriana Łukasińskiego i Maurycego Mochnackiego, modlili się Żydzi-katolicy. Po wojnie na gruzowych usypiskach wzniesiono osiedle Muranów. Spotkanie poprowadził Jacek Leociak z Instytutu Badań Literackich PAN, współautor książki Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście.