Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Warszawska Inicjatywa Kresowa

18.06.2009

Warszawska Inicjatywa Kresowa

18.06.2009

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Październik 2009 Warszawska Inicjatywa Kresowa Domu Spotkań z Historią 6 października • wtorek • godz. 14.00 Łyk Naftusi. Opowieść o kresowych zdrojach w Niemirowie, Lubieniu, Morszynie i Truskawcu. Organizatorzy: Dom Spotkań z Historią, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola Miejsce: Wypożyczalnia nr 14, ul. Młynarska 35a Zapraszamy na opowieść o letnich salonach towarzyskich Galicji i II Rzeczypospolitej. Tomasz Kuba Kozłowski opowie m. in. o zdrojowym savoir vivre, dobroczynnej Naftusi i imperium Jarosza, polskim Karlsbadzie i morszyńskich sucharkach, szulerach i koryntiankach, swawolach kuracjuszy. 14 października • środa • godz. 18.00 W cyklu „Kino kresowe” – Skrawek piekła na Podolu, (2008, 29 min),  reż. Jolanta Kessler-Chojecka. Film dokumentalny o zagładzie Huty Pieniackiej. 28 lutego 1944 roku żołnierze Dywizji SS Galizien oraz nacjonaliści ukraińscy zamordowali około 1000 mieszkańców Huty i okolicznych wsi. W filmie zrealizowanym przez Telewizję Polską, o zagładzie opowiadają nieliczni pozostali przy życiu mieszkańcy.
Po projekcji spotkanie z Sulimirem Stanisławem Żukiem, autorem książki Skrawek piekła na Podolu, na podstawie której powstał film.
 
 
21 października • środa • godz. 18.00
 
W cyklu „Opowieści z Kresów” –  Lida w zakamarkach pamięci.
 
Tomasz Kuba Kozłowski mówić będzie o leżącej na Nowogródczyźnie polskiej i żydowskiej Lidzie, mieście rodzinnym kompozytora Jerzego Derfla i aktorki Poli Raksy, utrwalonym na kartach powieści Sergiusza Piaseckiego Zapiski oficera Armii Czerwonej.
 
24 października • sobota • godz. 11.30
Krzemienieckie imperium oświatowo-wychowawcze.
 
Po Mszy Świętej w intencji nauczycieli i wychowanków Liceum Krzemienieckiego, która zostanie odprawiona w Kościele Wizytek o godz. 10.00, zapraszamy na spotkanie poświęcone najciekawszemu eksperymentowi edukacyjnemu II Rzeczypospolitej.
28 października • środa • godz. 18.00
W cyklu „Wieczory Kresowian” – W Czerniowcach i gdzie indziej… Polacy na Bukowinie dawniej i dzisiaj.
Spotkanie organizowane we współpracy ze środowiskiem Bukowińczyków  poświęcone historii Polaków na Bukowinie w XX wieku. Opowieść o roli i miejscu Polaków w wielonarodowych i wielokulturowych Czerniowcach ilustrowana będzie unikalną ikonografią ze zbiorów środowiska.
 
 
Wrzesień 2009
  15 września • wtorek • godz. 18.00 Wileńscy zagończycy, jazda tatarska i ułani jazłowieccy. Kawaleria na Kresach 1919–1939. Organizatorzy: Dom Spotkań z Historią, Centrum Promocji Kultury Miejsce: Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2 W programie wieczoru prezentacja jednostek kawalerii stacjonujących na Ziemiach Wschodnich II RP, sylwetki popularnych dowódców m. in. gen. Przewłockiego, mjr. Dobrzańskiego, gen. Grzmot-Skotnickiego, gen. Andersa, gen. Kleeberga, gen. Bora-Komorowskiego, oraz zwyczaje i tradycje kresowych pułków ułanów, anegdoty i słynne żurawiejki. Spotkanie zakończył przegląd losów kresowych formacji kawalerii w kampanii 1939 roku. 16 września • środa • godz. 18.00 W cyklu „Opowieści z Kresów” – Wobec czerwonej gwiazdy. Po-stawy mieszkańców Kresów w jesieni 1939. Miejsce: Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20 Spotkanie poświęcone reakcjom mieszkańców Ziem Wschodnich II Rzeczypospolitej na agresję Związku Radzieckiego w 1939 roku. Problem lojalności wobec państwa ze strony części mniejszości narodowych oraz postawy znanych postaci świata kultury to tematy do dziś budzące emocje i kontrowersje. Opowieść oparta na relacjach świadków. 25 września • piątek • godz. 18.00 W cyklu „Wieczory Kresowian” – Wojskowi i cywile w międzywo-jennym Grodnie. Portret miasta i jego mieszkańców. Miejsce: Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20 Pierwsza część spotkania o Grodnie w latach 1919–1939. O mieście opo-wie dr Wanda Renik, członkini Stowarzyszenia Grodnian im. Elizy Orzesz-kowej oraz Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Grodna. Autor-ka wystaw o Grodnie i związkach Piłsudskiego z Kresami od lat gromadzi materiały dotyczące dziejów miasta. Wieczór będzie poświęcony roli woj-ska w życiu miasta, stacjonującym w Grodnie jednostkom i znanym do-wódcom. Opowieści towarzyszyć będzie pokaz ikonografii ze zbiorów dr Renik. Spotkanie zakończy relacja o dramatycznej obronie Grodna we wrześniu 1939. Gościem specjalnym będzie 88-letni Eugeniusz Cydzik ze Lwowa, który jako ochotnik brał udział w obronie Grodna. Sierpień 2009 5 sierpnia • środa • godz. 18.00 W cyklu „Kino kresowe” – Opowieść o czterech flagach czyli Burza we Lwowie, reż. Jerzy Janicki (2004, 26 min). Dokument poświęcony akcji „Burza” w lipcu 1944 we Lwowie. Zadaniem oddziałów Armii Krajowej biorących udział w akcji miało być opanowanie terenów w granicach II Rzeczypospolitej, zanim wkroczy na nie Armia Czerwona. O wydarzeniach we Lwowie opowiada w filmie prof. Jerzy Węgierski, autor licznych publikacji poświęconych Armii Krajowej na Kresach Południowo-Wschodnich. Historię wywieszenia na ratuszu lwowskim czterech flag: polskiej, amerykańskiej, angielskiej i rosyjskiej wspominają uczestnicy tamtych wydarzeń – Franciszek Maurer i Ryszard Orzechowski. W spotkaniu i dyskusji po filmie udział wezmą uczestnicy i świadkowie akcji „Burza”, m.in. Ryszard Orzechowski, przewodniczący Oddziału Stołecznego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. 6 sierpnia • czwartek • godz. 18.00 W cyklu „Wieczory Kresowian” – Konspiracja na Wileńszczyźnie w latach 1941-1944 i akcja „Burza” w Wilnie. Druga część spotkania poświęconego Wileńszczyźnie lat wojny i okupacji. Goście spotkania - Romuald Paprocki i Janusz Bohdanowicz ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego opowiedzą o konspiracji na Wileńszczyźnie w latach 1941-1944, organizacji oddziałów partyzanckich, przygotowaniach do akcji „Burza” oraz walkach o Wilno w lipcu 1944. W dyskusji udział wezmą również inni świadkowie tamtych wydarzeń. 19 sierpnia • środa • godz. 18.00 W cyklu „Opowieści z Kresów” – Ostatnie lato Kresów. Obraz Kresów na chwilę przed wybuchem II wojny światowej. Spotkanie poświęcone najważniejszym wydarzeniom na tych ziemiach w pierwszej połowie 1939 roku, beztroskim wakacjom, sierpniowej mobilizacji i reakcjom na wybuch wojny. Klimat ostatniego lata Kresów powróci we wspomnieniach, zapiskach, fragmentach dzienników i listach. Relacje i migawki z wiosny i lata oraz pierwszych dni września 1939 roku będą ilustrowane unikatową ikonografią ze zbiorów autora cyklu i prowadzącego spotkanie – Tomasza Kuby Kozłowskiego. Lipiec 2009 8.07, środa Zanim pochłonął ich Katyń...   Fot. Dawid Skoblewski Spotkanie zorganizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Parafiada im. Św. Józefa Kalasnacjusza, organizatorem programu „Katyń… ocalić od zapomnienia”. W ramach tegorocznej edycji programu uczniowie szkół podstawowych i średnich z całej Polski dokumentowali losy oficerów polskich zamordowanych w Katyniu. Uczestnicy II etapu konkursu mieli za zadanie przygotować 10-minutowe prezentacje multimedialne poświęcone zamordowanym oficerom Podczas spotkania w DSH zostaną pokazane najlepsze spośród nadesłanych prezentacji wykonane przez finalistów konkursu. W spotkaniu udział wzięli uczniowie - autorzy prezentacji oraz uczestnicy finałów XXI Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży, które od 4 do 12 lipca odbywają się w Warszawie. ● 10.07, piątek, godz. 18.00, Kino kresowe Było sobie miasteczko, 2009, reż. Tadeusz Arciuch i Maciej Wojciechowski Premierowy pokaz filmu dokumentalnego poświęconego zagładzie Kisielina na Wołyniu. W lipcu i sierpniu 1943 r. Ukraińcy zamordowali ponad 600 mieszkańców tej parafii. Historię miasteczka i okolicznych wsi, losy mieszkańców oraz okoliczności zagłady udokumentował Włodzimierz Sławosz Dębski, ojciec znanego kompozytora Krzesimira Dębskiego. W 2006 r. ukazała się licząca 556 stron monografia Kisielina i okolic jego autorstwa p.t. „Było sobie miasteczko. Opowieść wołyńska”. W filmie zrealizowanym przez Telewizję Polską o Kisielinie opowiadają członkowie rodziny Dębskich oraz Ukraińcy, jego obecni mieszkańcy. Opowieści o dawnym i współczesnym Kisielinie towarzyszy muzyka Krzesimira Dębskiego z oratorium „Kres Kresów”. Uczestnikami premierowej projekcji w DSH będą autorzy filmu oraz członkowie rodziny Dębskich. ● 15.07, środa, godz. 18.00, Opowieści z Kresów. Od strzelców wileńskich i marynarzy pińskich do ułanów jazłowieckich. Wojsko na Kresach 1919-1939. Prowadzi Tomasz Kuba Kozłowski 26. spotkanie z cyklu „Opowieści z Kresów” poświęcone będzie obecności i roli wojska na Kresach w latach 1919-1939. W programie spotkania panorama rodzajów wojsk i znanych jednostek wojskowych stacjonujących w miastach i miasteczkach na Ziemiach Wschodnich II RP, sylwetki popularnych dowódców, opowieści z życia kresowych garnizonów, sceny z defilad, ćwiczeń i manewrów. Szczególne miejsce zajmie prezentacja Korpusu Ochrony Pogranicza, formacji ochraniającej wschodnią granicę II RP. Spotkanie ilustrowane będzie unikalną ikonografią ze zbiorów autora.   ● 22.07, środa, godz. 18.00, Wieczory Kresowian Ci co szable zamienili na lemiesze. Osadnictwo Wojskowe na Ziemiach Wschodnich II Rzeczypospolitej. W cyklu „Wieczory Kresowian” gościmy w DSH środowiska i organizacje skupiające warszawiaków z kresowym rodowodem. W lipcu gospodarzem wieczoru będzie Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich. O kresowym osadnictwie wojskowym w latach 1920-1945 mówić będą Janina Stobniak-Smogorzewska i Janusz Szuba, życie codzienne w osadach kresowych przybliży Michał Bronowicki, o działalności Stowarzyszenia Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich opowiedzą Antoni Tomczyk i Mieczysław Wójcik. Spotkanie ilustrowane będzie oryginalną ikonografią ze zbiorów stowarzyszenia.   Czerwiec 200917.06, środa, godz. 18.00 - Opowieści z Kresów. Z biegiem Dniestru. Kajakiem przez Ziemię Czerwieńską, Pokucie i Podole Spotkanie poprowadził Tomasz Kuba Kozłowski „Jubileuszowe” 25. spotkanie z cyklu „Opowieści z Kresów”. Od czerwca 2007 roku autor cyklu, Tomasz Kuba Kozłowski, przybliża bogate i wielowątkowe dziedzictwo Kresów, ilustrując opowieści oryginalną ikonografią z gromadzonej od lat kolekcji. W programie romantyczny spływ Dniestrem od Bieszczad po Okopy Świętej Trójcy i Chocim wraz z ciekawostkami i anegdotami o leżących nad Dniestrem miastach i miasteczkach. Podczas spotkania zaprezentujemy także założenia i plany Warszawskiej Inicjatywy Kresowej, uruchomionego w tym roku programu skupiającego wszystkie przedsięwzięcia DSH poświęcone popularyzacji dziedzictwa Kresów. ● 18.06, czwartek, godz. 18.00, Kino kresowe Ojczyzna myśli mojej”, 2008, 50 min., reż. Jurij Goriulow Poruszający film białoruskiego reżysera Jurija Goruliowa nagrodzony Grand Prix Polonijnego Festiwalu Multimedialnego „Polskie Ojczyzny 2008” oraz III Nagrodą XXIV Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów „Niepokalanów 2009”. Opowieść o Worończy na Nowogródczyźnie, w której stał jeden z najpiękniejszych dworów dawnej Rzeczypospolitej - modrzewiowa siedziba wojewody Niesiołowskiego, uwiecznionego w „Panu Tadeuszu”. Film przywraca pamięć o właścicielach dworu - Lubańskich i Czarnowskich, zamordowanych w 1943 roku przez sowieckich partyzantów oraz pozostałym przy życiu, niewidomym Antonim Czarnowskim, który zmarł na Białorusi w 1985 roku. Po projekcji odbyło się spotkanie z Marią Olszyńską, wnuczką Izabeli Lubańskiej, ostatniej właścicielki Worończy. ● 23.06, środa, godz. 18.00 Z biegiem Niemna. Krajobrazy białoruskie, polskie i litewskie. Prowadził Tomasz Kuba Kozłowski Miejsce: Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2   Opowieść o nadniemeńskich miastach i miasteczkach ilustrowana będzie oryginalną ikonografią z końca XIX i początku XX wieku ze zbiorów autora. W programie m.in. napad na Stołpce i powstanie Korpusu Ochrony Pogranicza, niemeńskie fascynacje Syrokomli, Mickiewicza i Wydrzyckiego, szklane cuda Stollego z Brzozówki, zakole Orzeszkowej i piosnki wieśniacze Czeczota, Gloger w Grodnie i Piłsudski w Druskienikach, rejsy „Dewajtisem” i Śmigłym”, urokliwe Birsztany i romantyczne Kowno. Spotkanie zorganizowane we współpracy z Centrum Promocji Kultury w dzielnicy Praga Południe. ● 24.06, środa, godz. 18.00 Echa Kurlandii – Łotwa i Polska. Prowadzi dr Jarosław Komorowski Księstwo Kurlandii i Semigalii przez ponad dwa stulecia było wiernym lennikiem I Rzeczypospolitej i wraz z nią padło ofiarą rozbiorów. Echa kurlandzkiej historii trwają jednak do dzisiaj, nie tylko na Łotwie. Potomkowie książąt Bironów zapisali się m.in. w historii Żagania, Sycowa oraz Nieświeża, jeden z nich był adiutantem Marszałka Piłsudskiego. Przewodnikiem po historycznej i współczesnej Kurlandii był dr hab. Jarosław Komorowski z Instytutu Sztuki PAN od lat dokumentujący polskie ślady na Kresach.