Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne
  • wystawy archiwalne

Archiwum wydarzeń

Faryny w starej fotografii

17.02.2009 - 08.03.2009

Faryny w starej fotografii

17.02.2009 - 08.03.2009

  • wydarzenia archiwalne
  • wystawy archiwalne
wydarzenia archiwalne wystawy archiwalne  

Faryny w starej fotografii.   Autor scenariusza: ks. Roman Wiśniewski Założone w XVII wieku Faryny, przez 300 lat należące do państwa pruskiego, dziś usytuowane w granicach gminy Rozogi w powiecie szczycieńskim, są ciekawym przykładem kultury pogranicza i tożsamości regionalnej zrodzonej z zetknięcia się wielu narodowości i czasem odległych od siebie tradycji. Faryny leżą na pograniczu dwóch regionów: mazurskiego i kurpiowskiego, które znalazło się na styku dwóch zaborów: Prus Wschodnich i Kongresówki. Na lokalną tożsamość złożyły się tradycje Mazurów i Kurpiów, wpływy niemieckie i polskie, wyznania katolickie, ewangelickie i żydowskie, tradycje państwa pruskiego, specyfika zaboru rosyjskiego, obyczaje powojennych osadników. Na ekspozycję składało się 80 fotografii: niemieckie zdjęcia z okresu międzywojennego i czasów wojny oraz polskie obrazy ilustrujące okres powojenny. Fotografie uzupełnione były o plansze tekstowe poświęcone wybranym fragmentom historii miejscowości oraz relacje świadków.   Wystawa trwała od 17 lutego do 8 marca 2009 roku.   Organizatorzy: Fundacja Wspomagania Wsi i Dom Spotkań z Historią. Miejsce: DSH, ul. Karowa 20