Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne
  • wystawy archiwalne

Archiwum wydarzeń

Wojna po wojnie. Antysowiecki opór zbrojny na Litwie 1944–1953

13.01.2009 - 01.02.2009

Wojna po wojnie. Antysowiecki opór zbrojny na Litwie 1944–1953

13.01.2009 - 01.02.2009

  • wydarzenia archiwalne
  • wystawy archiwalne
wydarzenia archiwalne wystawy archiwalne  

Dom Spotkań z Historią i Ambasada Republiki Litewskiej zapraszają na wystawę Wojna po wojnie: Antysowiecki opór zbrojny na Litwie w latach 1944–1953 13 stycznia – 1 lutego 2009   Na ekspozycji zobaczymy zdjęcia i dokumenty z lat 1944–1953, ukazujące powojenne podziemie na Litwie, sowieckie represje wobec tego ruchu oraz losy jego uczestników i ich rodzin na zesłaniu. Ekspozycję przygotowało Muzeum przy Centrum Badania Eksterminacji i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy.   Wystawie towarzyszą spotkania: 20 stycznia • wtorek • godz. 18.00 Spotkanie zorganizowane wspólnie z Ambasadą Republiki Litewskiej. W programie: film dokumentalny Vity Żelakeviciute-Drygas Patrz, Litwa oraz dyskusja historyków litewskich i polskich.   23 stycznia • piątek • godz. 17.00 Konspiracja na Wileńszczyźnie w latach 1939–1941 Pierwsze spotkanie poświęcone Wileńszczyźnie lat wojny i okupacji. O życiu codziennym mieszkańców Wileńszczyzny, o relacjach między Polakami, Litwinami, Żydami i Rosjanami, o organizatorach podziemia, kierownictwie i działalności konspiracyjnej Armii Krajowej na Wileńszczyźnie w latach 1939–1941 mówić będą członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego – Janusz Bohdanowicz i Romuald Paprocki. Spotkanie ilustrowane będzie ikonografią ze zbiorów środowiska wileńskiej AK i kolekcji prywatnych.