Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Spojrzenia na warszawskie getto

07.11.2008

Spojrzenia na warszawskie getto

07.11.2008

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Spotkanie z Jackiem Leociakiem zatytułowane: Niemcy, Żydzi, Polacy – spojrzenia na warszawskie getto. Punktem wyjścia do rozważań o dniu codziennym getta warszawskiego oraz historii jego powstania i topografii była wystawa W obiektywie wroga. Niemieccy fotoreporterzy w okupowanej Warszawie (1939-1945). Celem spotkania było  poznanie różnych punktów widzenia: niemieckich żołnierzy robiących zdjęcia getta, żydowskich mieszkańców tej dzielnicy spisujących na gorąco swe relacje i polskich świadków obserwujących getto zza muru. Odpowiedzano na  pytania: co to znaczy patrzeć na getto, zarówno wówczas, jak i dzisiaj? W jaki sposób możemy tu i teraz dotrzeć do tego, co działo się wtedy „dzielnicy zamkniętej”? Jakiego typu źródła mamy do dyspozycji i czym, w tym kontekście, jest fotograficzna dokumentacja getta?