Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Władysław Szpilman

05.11.2008

Władysław Szpilman

05.11.2008

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Władysław Szpilman 1911-2000. Własnymi słowami w reż. A. Marka Drążewskiego (2004, 56min) oraz spotkanie z reżyserem. Spotkanie poprowadził historyk i filmoznawca Eugeniusz Cezary Król. Wybitny kompozytor i pianista opowiada o dramatycznych kolejach swojego życia. Wspomina czasy okupacji: rozstanie z rodziną na Umschlagplatz, kolejne miejsca, gdzie się ukrywał i ludzi, którzy ocalili mu życie. Przywołuje dni Powstania Warszawskiego, poszukiwanie kryjówki w ruinach i spotkanie z niemieckim oficerem, który mu pomógł. Mówi o latach powojennych, twórczości, występach w Kwintecie Warszawskim w latach 1962–1987.