Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Droga na Wschód

14.05.2008

Droga na Wschód

14.05.2008

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
14.05.2008, DSH, ul. Karowa 20, Sala Spotkań Droga na Wschód Na spotkaniu Wanda Seliwanowska, zajmująca się badaniem losów Polaków represjonowanych w ZSRR, współautorka książki Droga na Wschód. Dokumentacja losu Polaków i obywateli polskich w obwodzie orenburskim (1937–55), opowiedziała o działaniach organizacji polonijnych w Rosji. Pani prezes polskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego „Czerwone Maki” w Orenburgu barwnie nakreśliła zgromadzonym obecną sytuację stowarzyszenia i przybliżyła plan badań nad losami Polaków w ZSRR prowadzonych w archiwach NKWD i poszukiwania informacji o losach represjonowanych czy historii formowania się Armii Andersa w regionie orenburskim. Spotkanie prowadził Tadeusz Markiewicz, który objaśniał bardziej zawiłe problemy stosunków polsko-rosyjskich. Książka Droga na Wschód zawiera wybór dokumentów pochodzących z archiwów NKWD dotyczących losów obywateli Polskich w ZSRR, korespondencji prowadzonej między sowiecką „wierchuszką” w latach 1937-1946 dotyczącej Polaków więzionych w sowieckich łagrach i więzieniach oraz wybór dokumentów ukazujących losy represjonowanych Polaków w rejonie orenburskim, m.in. ankiety aresztowanych, akty zgonów. Rejon orenburski był terenem formowania się Armii Andersa.