Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Przepadł w Brodach

28.02.2008

Przepadł w Brodach

28.02.2008

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
20.02.2008, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, sala Marii Curie-Skłodowskiej (I piętro) Przepadł w Brodach. Rzecz o świetności i upadku wolnego handlowego miasta Brody Podczas spotkań z cyklu „Opowieści z Kresów” Tomasz Kuba Kozłowski przedstawia historię Kresów Wschodnich przełomu XIX i XX wieku. Opowiada o narodowościach i grupach etnicznych, które zamieszkiwały te tereny, przypomina krainy i miejsca znane już tylko ze starych map. Swoją opowieść ilustruje unikalnymi materiałami ikonograficznymi pochodzącymi z jego prywatnej kolekcji, tworzonej od kilkunastu lat, która liczy obecnie blisko 30.000 obiektów. W zbiorze znajdują się różnorodne materiały (fotografie, pocztówki, druki okolicznościowe, mapy, plany, antyki, odznaki etc.), dotyczące ponad 1000 miejscowości na Kresach. Bohaterem kolejnego spotkania z cyklu „Opowieści z Kresów” były Brody, rodzinne miasto  Józefa Korzeniowskiego i Józefa Rotha. Tomasz Kuba Kozłowski opowiedział o dziedzictwie Żółkiewskich, Koniecpolskich i Potockich; o przedsiębiorczych Grekach, Ormianach i Żydach; bankierach, kupcach i przemytnikach z „galicyjskiego Amsterdamu”, biskupie w synagodze, poczytnych Józefach, niezwykłym księgarzu i niefrasobliwym dziedzicu. W programie miał miejsce pokaz unikalnej ikonografii oraz pamiątek z bogatej kolekcji autora. Wśród uczestników zostały rozlosowane niespodzianki.