Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Pisz na Berdyczów

19.12.2007

Pisz na Berdyczów

19.12.2007

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
19.12.2007 • środa • godz. 18.00 Pisz na Berdyczów Na kolejnym spotkaniu z Kresami Wschodnimi Tomasz Kuba Kozłowski opowiedział o słynnej faktorii handlowej – miasteczku Berdyczów. W 2 poł. XVIII wieku (od czasu, gdy Radziwiłłowie otrzymali królewski przywilej zezwalający na organizowanie tam dziesięciu jarmarków rocznie) stało się ono centrum handlu dalekosiężnego, jednym z najważniejszych między Ukrainą a Koroną. Do miasta zjeżdżali kupcy z całej Europy. Z tego czasu pochodzi zawołanie „Pisz do mnie na Berdyczów” – w życiu wędrownych kupców był to jedyny, pewny adres – wiedzieli, że w ciągu 2-3 miesięcy z pewnością się tam zjawią. Dziś znaczenie tego wyrażenia zmieniło sens, używane jest w sytuacjach, w których jedna osoba chce pozbyć się drugiej. W programie spotkania mogliśmy obejrzeć niezwykle interesujące materiały ikonograficznych z kolekcji autora.