Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne
  • wystawy archiwalne

Archiwum wydarzeń

Marzenie o upadku Kurtyny

05.12.2007 - 02.03.2008

Marzenie o upadku Kurtyny

05.12.2007 - 02.03.2008

  • wydarzenia archiwalne
  • wystawy archiwalne
wydarzenia archiwalne wystawy archiwalne  

Plenerowa wystawa fotograficzna Marzenie o upadku Kurtyny. W 50. rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich − przygotowana została przez Ośrodek KARTA, we współpracy z Domem Spotkań z Historią i sfinansowana ze środków Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Opowiada o najważniejszych etapach powojennej historii podzielonej Europy w kontekście integracji europejskiej - od roku 1945 , poprzez 1957, w którym Belgia, Holandia, Francja, Luksemburg, Niemcy i Włochy zawarły umowy międzynarodowe określane jako Traktaty Rzymskie powołujące m.in. Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG), do roku 2007. Ekspozycja składa się z kilkudziesięciu wielkoformatowych plansz prezentowanych na skwerze u zbiegu ulicy Karowej i Krakowskiego Przedmieścia w Warszawie. Są to zarówno fotografie archiwalne, jak i współczesne, prezentowane samodzielnie lub w połączeniu z tekstem, który stanowią cytaty z dokumentów, fragmenty artykułów prasowych, wypowiedzi świadków epoki, m.in. znanych polityków. Opowieść prowadzona jest z dwóch perspektyw dotyczących Europy Środkowo-Wschodniej (mówiącej o opresyjności systemu komunistycznego) oraz Europy Zachodniej (pokazującej proces budowania wspólnoty wolnych i demokratycznych państw). Ostatnia części wystawy dotyczy konsekwencji przełomu w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1989–91 i opowiada o współpracy między krajami europejskimi po upadku muru berlińskiego, polskiej drodze do członkostwa w Unii Europejskiej i funkcjonowaniu naszego kraju w poszerzonej Unii od maja 2004 do listopada 2007. Wystawa będzie prezentowana do 2.03.2008.