Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Odkurzamy "półkowniki"

23.11.2007

Odkurzamy "półkowniki"

23.11.2007

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
23.11.2007, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, sala Marii Curie-Skłodowskiej, I piętro Odkurzamy „półkowniki” Przez kino do historii to nowy cykl filmowy Domu Spotkań z Historią.  Profesor E.C. Król,  historyk, politolog i filmoznawca, opowiada o wpływie cenzury na kinematografię oraz celach i działaniach propagandy, odnosząc się do wydarzeń historycznych oraz fabuły filmowej. Podczas kolejnego wieczoru pokazaliśmy dwa średniometrażowe „półkowniki” – filmy, których rozpowszechnianie zostało uniemożliwione przez cenzurę. 2x2=4 (1945, 33’), reż. Antoni Bohdziewicz. Agitacyjno-satyryczny plakat filmowy, piętnujący spekulantów, biurokratów i bumelantów. Film został odrzucony przez Wytwórnię Filmową Wojska Polskiego za „minimalizm i połowiczność” oraz „akowską orientację”. W chłopskie ręce (1946, 29’) reż. Leonard Buczkowski. Film propagandowy o konieczności współdziałania chłopów w ramach Samopomocy Spółdzielczej, pokazujący zideologizowany obraz wsi. Trwają przygotowania do wiejskiego święta ludowego. Kierownik sklepu GS Patyk odsprzedaje po cichu towar prywatnemu sklepikarzowi. A w sklepie spółdzielni pustki. Chłopi wykrywają matactwa kierownika. Sprawę tropi milicja. Patyk wraz żoną trafiają za kratki.