Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Zamojszczyzna 1918 - 1959

27.09.2007

Zamojszczyzna 1918 - 1959

27.09.2007

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
27.09.2007 , namiot na skwerze przy ulicy Karowej i Krakowskim Przedmieściu Studium utraty niepodległości - wokół "Zamojszczyzny" Zygmunta Klukowskiego W serii "Świadectwa" Ośrodek KARTA wydał niezwykłą, uniwersalną kronikę XX wieku - "Zamojszczyzna 1918 - 1959", wspomnienia Zygmunta Klukowskiego, historyka, regionalisty i lekarza ze Szczebrzeszyna. Autor ze szpitala uczynił punkt obserwacyjny na cztery - szczególnie ważne - dekady ubiegłego stulecia. W swoim dzienniku utrwalał dzień po dniu historie regionu - Zamojszczyzny - który jak w soczewce pokazuje dzieje całego kraju. Niezwykłe świadectwo to studium polskiej niepodległości i przede wszystkim - jej upadku po 1939 roku. Dziennik i wspomnienia z lat 1945-54 oraz listy ogłaszane są w Polsce po raz pierwszy. Na dwutomową edycję Zamojszczyzny (1918-43, 1944-59) składają się wspomnienia z lat 1918-39, dzienniki 1939-47, wspomnienia 1950-51 i 1952-54 oraz listy 1957-59. Red. Krzysztof Kozłowski z "Tygodnika Powszechnego" oraz red. Zbigniew Gluza z Ośrodka KARTA (wydawcy książki), odwołując się do zdjęć archiwalnych, opowiedzieli o fenomenie tego wyjątkowego dzieła. Podczas spotkania promocyjnego wśród uczestników rozlosowano 3 komplety tej publikacji.