Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Planeta Kołyma

23.09.2007

Planeta Kołyma

23.09.2007

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
23.09.2007, namiot na skwerze przy ulicy Karowej i Krakowskim Przedmieściu   Planeta Kołyma   Alicja Wancerz-Gluza poprowadziła spotkanie z Waldemarem Pomaskim, więźniem łagrów i Kołymy oraz historykiem dr Małgorzatą Giżewską, inspirowane programem telewizyjnym „Kołyma” (Discovery Historia), który został zaprezentowany zgromadzonej w namiocie publiczności. Na kanwie programu i rozmowy rozgorzała dyskusja na temat istoty i wyjątkowości doświadczenia kołymskich łagrów.   23.09.2007, Warszawa, Skwer przy ul. Karowej, Planeta Kołyma – spotkanie z Waldemarem Pomaskim, więźniem łagrów Kołymy. Fot. Agata Witerska