Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Komitet Obywatelski

16.03.2007

Komitet Obywatelski

16.03.2007

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
16.03.2007, ul. Karowa 20, DSH, Sala Spotkań Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ Solidarność Lechu Wałęsie. Stenogramy posiedzeń 1987-1989 Spotkanie w miniony piątkowy wieczór poświęcone było książce „Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ Solidarność Lechu Wałęsie. Stenogramy posiedzeń 1987-1989”. W dyskusji panelowej uczestniczyli Ryszard Bugaj, Andrzej Wielowieyski, Antoni Dudek i Andrzej Friszke, którzy rozmawiali o ówczesnych nadziejach ludzi „Solidarności” i ograniczeniach, z którymi musieli się liczyć w okresie przemian. Spotkanie poprowadził redaktor Jan Skórzyński. Książka „Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ Solidarność Lechu Wałęsie. Stenogramy posiedzeń 1987-1989” to zapis trzech narad przedstawicieli środowisk niezależnych, zaproszonych przez Lecha Wałęsę, którzy 18 XII 1988 roku zawiązali Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”. Podstawą publikacji są stenogramy spisane z taśmy magnetofonowej, przechowywane w zbiorach Stowarzyszenia Archiwum „Solidarności”. Opracowane, opatrzone przypisami i notami, zawierają biogramy wszystkich osób, które uczestniczyły w naradach. 16.03.2007, Dom Spotkań z Historią, Na zdjęciu uczestnicy spotkania Jan Skórzyński i  Andrzej Friszke. Fot. Dawid Skoblewski.