Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne
  • wystawy archiwalne

Archiwum wydarzeń

Warszawa, stan wojenny

11.12.2006 - 01.04.2007

Warszawa, stan wojenny

11.12.2006 - 01.04.2007

  • wydarzenia archiwalne
  • wystawy archiwalne
wydarzenia archiwalne wystawy archiwalne  

Michał, wyszedłszy z domu, po wysłuchaniu radiowego komunikatu, natknął się zaraz na jeden z patroli. – Panowie, podobno mamy wojnę – zapytał. – Ale z kim? Zomowiec skierował na niego lufę automatu. – Z tobą! 13 grudnia  1981 (Jan Józef Szczepański, Kadencja – cytat z wystawy Warszawa, stan wojenny) Wystawa plenerowa Warszawa, stan wojenny ilustruje apogeum stanu wojennego, wykorzystując świadectwa indywidualne (wspomnienia, relacje, dzienniki) oraz fotografie archiwalne. Specjalnie iluminowana ekspozycja prezentowana jest na wydrukach wielkoformatowych w polskiej i angielskiej wersji językowej. Historia jest opowiedziana w dwóch odsłonach: rozpoczyna się 13 grudnia 1981 w Warszawie. Widzimy pacyfikację siedziby Regionu, strajki, terror, reakcje zwykłych ludzi. Druga odsłona to rok 1982 i budzenie się oporu: demonstracje, działalność podziemia, życie internowanych, wreszcie wybuch protestów 1 i 3 maja oraz 31 sierpnia. 1.05.1985, Warszawa Niezależna manifestacja "Święto Solidarności", na pierwszym planie kordon milicjantów, w tle manifestanci z hasłem "Solidarność żyje". Fot.NN/zbiory Ośrodka KARTA Przygotowanie wystawy: Ośrodek KARTA i Dom Spotkań z Historią   redaktor prowadzący (wybór i opracowanie): Agnieszka Dębska projekt graficzny: Danuta Błahut-Biegańska kwerendy ikonograficzne: Tomasz Gleb, Mariusz Olczyk tłumaczenie na język angielski: Barbara Herchenreder