Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Opozycja w PRL

26.10.2006

Opozycja w PRL

26.10.2006

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
26.10.2006, ul. Karowa 20, DSH, Sala Spotkań Opozycja w PRL 1956-89 (III tom słownika)   W mininy czwartek w DSH odbyła się dyskusja z udziałem przedstawicieli Rady Programowej Słownika  „Opozycja w PRL” prowadzona przez Jana Skórzyńskiego. Udział w dyskusji wzięli m. in. Antoni Dudek i Andrzej Friszke. W czasie spotkania książkę można było nabyć po promocyjnej cenie. 12.05.1980, Podkowa Leśna. Uczestnicy głodówki KOR w kościele św. Krzysztofa, w parafii ks.Leona Kantorskiego. Pierwszy rząd: Kazimierz Janusz, Jan Karandziej, Kazimierz Świtoń, Seweryn Blumsztajn, Renata Otolińska, Sergiusz Kowalski, Aleksandra Sarata; drugi rząd: Krystyna Iwaszkiewicz, Bronisław Wildstein, Aleksander Hall, Ryszard Krynicki, ks. Tadeusz Stokowski, Lesław Maleszka, Mariusz Wilk, Jarosław Broda, Tomasz Burek; trzeci rząd: Jacek Kuroń, Wiesław Parchimowicz (schowany), Jerzy Godek, Leszek Budrewicz, Wiesaw Kęcik, Róża Woźniakowska. Głodówka odbyła się w dniach 7-17 maja w intencji uwolnienia i solidarności z uwięzionymi Mirosławem Chojeckim i Dariuszem Kobzdejem (odbywającymi głodówkę protestacyjną w aresztach), a także pozostałymi uwięzionymi: Andrzejem Czumą, Bogdanem Grzesiakiem, Tadeuszem Kolano, Janem Kozłowskim, Romanem Kściuczkiem, Anatolem Lawiną, Tadeuszem Szczudłowskim, Edmundem Zadrożyńskim. Była to trzecia w dziejach KOR głodówka. Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępniła Krystyna Iwaszkiewicz. III tom słownika „Opozycja w PRL 1956-89” Ukazał się kolejny, trzeci już tom słownika biograficznego „Opozycja w PRL 1956-89”. W najnowszej części wydawnictwa opublikowano 110 biografii i portretów przedstawicieli opozycji z całej Polski. Opisano ludzi, którzy przeciwstawiali się w sposób zorganizowany systemowi komunistycznemu w Polsce, przez wiele lat i bez względu na prześladowania, przede wszystkim w latach 1956-89. Niektóre biografie obejmują też okres wcześniejszy. Uzupełnieniem treści słownika jest ilustrowane kalendarium wydarzeń opozycyjnych z lat 1956-89. Biogramy oddają stan wiedzy na dzień zakończenia prac nad kolejnym tomem. W poprzednich częściach znalazły się biogramy dwóch osób, które — jak się poniewczasie okazało — były przez cały niemal okres swojej działalności konfidentami Służby Bezpieczeństwa. Dzięki wiedzy opartej na udostępnionych niedawno przez Instytut Pamięci Narodowej dokumentach wiadomo już, że biogramy Lesława Maleszki i Henryka Karkoszy nie powinny być publikowane w słowniku. Naturalnie informacje o tych postaciach nie znajdą się w planowanej edycji zbiorczej.