Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne
  • wystawy archiwalne

Archiwum wydarzeń

Warszawa - Budapeszt 1956

23.10.2006 - 03.12.2006

Warszawa - Budapeszt 1956

23.10.2006 - 03.12.2006

  • wydarzenia archiwalne
  • wystawy archiwalne
wydarzenia archiwalne wystawy archiwalne  
Wystawa plenerowa prezentowana na skwerze u zbiegu ulicy Karowej i Krakowskiego Przedmieścia.Powołanie Imre Nagy'a na stanowisko premiera Węgier zaowocowało ogłoszeniem Nowego Kursu (amnestia dla więźniów politycznych, likwidacja obozów, reforma gospodarcza). Ale niebawem Moskwa nazywa przemiany węgierskie "prawicowym odchyleniem" - w kwietniu 1955 nagy został odsunięty od wszystkich funkcji. Po XX Zjeździe KPZR i tajnym przemówieniu Chruszczowa w lutym 1956, zrehabilitowani zostali węgierscy komuniści zamordowani  i uwięzieni w okresie stalinowskim. 6 października 1956 w ceremonii ponownego pochówku zrehabilitowanego László Rejka (skazanego na śmierć w 1949) ulicami Budapesztu przemaszerowalo 200 tysiecy ludzi. Węgry pragnęły demokratycznych przemian. Wielki wpływ, zwłaszcza na intelektualistów węgierskich, wywarły wydarzenia w Polsce: Poznański Czerwiec, strajki i rady robotnicze, dojście do władzy Władysława Gomułki. 22 październik na masowym wiecu w budapesztańskiej politechnice studenci ogłaszaja 16-punktową rezolucję wzywającą do demokratyzacji kraju i wycofania wojsk sowieckich, powrotu Imre Nagya do władzy, poparcia przemian w Polsce. Wystawa opowiada o najważniejszych momentach  tamtych wydarzeń. Organizatorzy: DSH, Ośrodek KARTA