Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Solidarność podziemna

22.06.2006

Solidarność podziemna

22.06.2006

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
22.06.2006, ul. Karowa 20, Dom Spotkań z Historią Solidarność podziemna 1981-1989, red. Andrzej Friszke W ostatni czwartek w naszej siedzibie odbyła się dyskusja panelowa wokół zbioru tekstów poświęconych Solidarności podziemnej. Opracowanie książkowe, w oparciu o szerokie badania w niedostępnych przez wiele lat dokumentach struktur podziemia i materiałach IPN oraz drukach drugiego obiegu, przynosi wiele nowych informacji na temat zasięgu, skali i organizacji społeczeństwa podziemnego. W spotkaniu, prowadzonym przez prof. Andrzeja Friszke udział wzięli autorzy tekstów i ich bohaterowie. Z przedmowy do książki: "Solidarność" zmieniła Polaków i Polskę, rozsadziła struktury komunistycznego państwa, podważyła jego legitymizację, stworzyła przesłanki przejścia do demokracji i wyzwolenia Polski z zależności od Związku Radzieckiego. Po wprowadzeniu stanu wojennego uformowało się podziemie, którego wielkość i formy działania nie miały precedensu w państwach realnego socjalizmu. Celem opracowań zamieszczonych w tym tomie jest próba określenia rozmiarów podziemia, stosownych metod działania, sposobu zorganizowania struktur kierowniczych, relacji z zagranicą, a także wewnętrznych kontrowersji. Historia Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej i kierownictw największych podziemnych regionów "Solidarności", jak również zasad działania wydawnictw "drugiego obiegu" oraz konspiracji naukowców, zostały napisane na podstawie różnorodnych archiwaliów, prasy i wywiadów przeprowadzonych z kilkudziesięcioma uczestnikami kierowniczych struktur podziemia".