Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Oś Saska XXI-go wieku – debata varsavianistyczna

17.06.2016

Oś Saska XXI-go wieku – debata varsavianistyczna

17.06.2016

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Dom Spotkań z Historią wraz Urzędem Dzielnicy Śródmieście zaprasza na debatę varsavianistyczną. Urząd Dzielnicy Śródmieście postanowił podjąć temat rewitalizacji Osi Saskiej. Przyczynkiem do tego ma być dyskusja w Domu Spotkań z Historią zainicjowana wystawą prac z warsztatów w których uczestniczyli studenci studiów magisterskich Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Warsztaty te zorganizowane były pod patronatem i na zamówienie Urzędu Dzielnicy Śródmieście miasta Warszawy. Warsztaty organizowane były pod tytułem: Oś Saska XXI-go wieku Studenci dostali dwa zadania, nad którymi mieli się pochylić. Jedno, w skali architektoniczno – urbanistycznej dotyczyło rozwiązania przestrzeni Placu za Żelazną Bramą – od zachodniej granicy Ogrodu Saskiego do Hali Gwardii. Drugie zadanie w dużej skali, do opracowania programowo – urbanistycznego, dotyczy odpowiedzi, czy nadanie Osi Saskiej nowej, współczesnej społecznej funkcji może służyć jej rewitalizacji. Czy Os Saska w XXI Wieku to tylko zabytek, którego pozostałość zachowała się w strukturze Warszawy, czy też założenie, na bazie którego możemy zbudować przestrzeń miejską godną Warszawy w XXI wieku. Studenci mieli zastanowić się na Osią Saską, pierwotnie mającą łączyć pola elekcyjne na Pradze i Woli w kontekście możliwość zbudowania połączenia wschód – zachód pieszo – rowerowego. Pamiętając, że w minionym wieku XX, kiedy Warszawa była odbudowywana, projektowano szerokie ciągami komunikacyjnymi. Powstała Trasa W-Z, Wisłostrada, szeroka Marszałkowska, Jan Pawła II, Trasa Łazienkowska i inne. Trasy te miały rozładować ruch samochodowy z wąskich ulic miasta. Dziś, po ogromnym wzroście liczby samochodów, arterie te stały się bardziej źródłem zanieczyszczenia i trującego mieszkańców Warszawy smogu. Coraz więcej myślimy i mówimy o wykluczaniu ruchu samochodowego ze Śródmieścia i centralnych dzielnic Stolicy. Czy zatem poszukiwanie nowej funkcji dla tego ważnego dla naszej historii i przestrzeni miasta zabytku jest potrzebne? Czy takie działania mogą przyczynić się do rewitalizacji Osi Saskiej, tak słabo funkcjonującej w świadomości Warszawiaków? Czy właściwym jest takie łączenie funkcji historycznej i współczesnej i czy to może świadczyć o prawidłowym, ciągłym rozwoju miasta? Czy też takie działania mogą stanowić zagrożenie dla unikatowego zabytku jakim jest Oś Saska? Na te pytania chcielibyśmy odpowiedzieć w czasie dyskusji w Domu Spotkań z Historią 17 czerwca br. Program spotkania: godz. 17:00 Oś saska – prezentacja projektów studenckich i wręczenie nagrody za najlepszą pracę warsztatową. Plansze z projektami studentów zostaną także zaprezentowane w DSH na sztalugach od 16:30 do 20:00. Poza tymi pracami wystawione będą dwie prace dyplomowe absolwentów Wydziału Architektury PW,  jedna dotycząca Ogrodu Saskiego druga Kładki na Pragę. godz. 18:00 Oś Saska - debata interdyscyplinarna Słowo wstępne wygłoszą arch. Małgorzata Pastewka i arch. Tomasz Siwiec. Następnie odbędzie się debata w której głos zabiorą specjalni goście, m. Inn. Barbara Jezierska (mazowiecki konserwator zabytków) Tomasz Markiewicz (varsavianista), Łukasz Patryk Bielecki (Zielone Mazowsze), Marek Mikos (dyr. Biura Architektury), arch. Antoni Filipowicz (Stowarzyszenie Chłodna-Oś Saska). Moderatorem dyskusji będzie Paweł Suliga – zastępca burmistrza Dzielnicy Śródmieście.