Program

  • spotkanie
  • cykle

Program

WARSZAWSKI BZIK – Bzik nad Wisłą

13.06.2017
godzina 18:00

WARSZAWSKI BZIK – Bzik nad Wisłą

13.06.2017
godzina 18:00

  • spotkanie
  • cykle
spotkanie cykle  

Spotkanie z fundacją „Ja Wisła”, na którym rozprawimy się m.in. z mitem Wisły jako rzeki dzikiej i nieuregulowanej; prześledzimy, jak miasto rozwijając się, ujarzmiało rzekę; dowiemy się, czy grożą nam powodzie, a także zajrzymy na stołeczne plaże. Powadzenie: Przemysław Pasek, prezes fundacji „Ja Wisła”.