Program

  • spotkanie

Program

Młodzież kontra system - PRL lat 80. oczyma buntowników

25.06.2017
godzina 16:00

Młodzież kontra system - PRL lat 80. oczyma buntowników

25.06.2017
godzina 16:00

  • spotkanie
spotkanie  

Spotkanie z dr Grzegorzem Bacińskim autorem takich książek jak "Federacja Młodzieży Walczącej w Warszawie 1984-1990" (2015), "Kamieniem w komunę" (pod. pseud. Apolinary Baca; 2014), oraz naukowych artykułów i referatów o tzw. antysystemowej młodzieży walczącej lat 80. ub. wieku, głównie spod znaku NZS, FMW a także "niezrzeszonych". 
Gośćmi będą: Gośćmi będą: Katarzyna Kołodziejczyk („Matka chrzestna” Federacji Młodzieży Walczącej – niemal od samego powstania FMW sprawowała nad nią opiekę z ramienia podziemnej „Solidarności”), Eugeniusz Szostak (współtwórca szkolnej organizacji opozycyjnej w Warszawie w l. 60), Grzegorz Rządkowski (działacz młodzieżowego podziemia solidarnościowego w Warszawie), ks. Józef Maj (legendarny kapelan „Solidarności”).