Program

  • spotkanie

Program

II Kongres Archiwów Społecznych

09.09.2017
godzina 10:00 - 14:30

II Kongres Archiwów Społecznych

09.09.2017
godzina 10:00 - 14:30

  • spotkanie
spotkanie  

Fundacja Ośrodka KARTA zaprasza na II Kongres Archiwów Społecznych!

Na Kongresie zostaną podsumowane ostatnie dwa lata intensywnego rozwoju archiwistyki społecznej. Prelegenci przedstawią dane dotyczące istniejących w Polsce archiwów społecznych, omówią warunki ich wzmocnienia oraz zaprezentują wyzwania stojące przed całym środowiskiem zajmującym się oddolnym dokumentowaniem historii.

Obradom Kongresu towarzyszyć będą warsztaty, maraton pisania haseł do Wikipedii, a w ramach Pikniku Inicjatyw Pozarządowych na Krakowskim Przedmieściu powstanie Alejka Archiwów Społecznych, na której zaprezentowane zostaną działania AS-ów. Kongres jest imprezą towarzyszącą VIII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych.

Kongres jest wydarzeniem otwartym, nie jest wymagana rejestracja.

Organizatorzy: Fundacja Ośrodka KARTA, DSH.

RAMOWY PROGRAM KONGRESU:

10.00–10.30
Zbigniew Gluza (Prezes Ośrodka KARTA) – Rozwój archiwistyki społecznej
Dr Henryk Niestrój (Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych) – Archiwistyka państwowa a archiwistyka społeczna

10.30–11.30
Panel Pamięć trzeciego sektora – dyskusja, jak organizacje pozarządowe zachowują pamięć o swoich działaniach.
Prowadzenie: Artur Jóźwik (Ośrodek KARTA)
- Zbigniew Gluza (Prezes Ośrodka KARTA)
- Dorota Zawacka-Wakarecy (Prezes Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej)
- Piotr Frączak (Prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych)
- Prof. dr hab. Ewa Leś (Uniwersytet Warszawski)

11.30–12.00
Agnieszka Świątecka (Ośrodek KARTA) – Jak upamiętnić historię swojej organizacji

12.15–12.45
Katarzyna Ziętal (Ośrodek KARTA) – Czym są archiwa społeczne? – prezentacja wyników badań dotyczących sytuacji archiwów społecznych 

12.45–13.30
Dyskusja Perspektywy archiwów społecznych z uczestnictwem przedstawicieli archiwów.
Prowadzenie: Joanna Łuba (Ośrodek KARTA)
- Mateusz Klempert (Fundacja Kossakowskiego)
- Marta Przybyło-Ibadullajev (Fundacja Archeologia Fotografii)
- Joanna Potęga (Muzyka Odnaleziona) 

13.30–14.00
Ewa Kołodziejska (Ośrodek KARTA) – Budowa ogólnopolskiej platformy do prezentacji zbiorów archiwów społecznych – Otwarty System Archiwizacji

14.00–14.30
Krzysztof Machocki (Stowarzyszenie Wikimedia Polska) – Archiwa społeczne w Wikipedii