Program

  • spacer

Program

WARSZAWSKIE DNI SENIORA – Zanim Powiśle stało się modne

23.09.2017
godzina 15:00

WARSZAWSKIE DNI SENIORA – Zanim Powiśle stało się modne

23.09.2017
godzina 15:00

  • spacer
spacer  

W trakcie spaceru zobaczymy najważniejsze miejsca dzielnicy. Dowiemy się, jak spędzano czas nad Wisłą i dlaczego powiślacy z dystansem odnosili się do ludzi „z góry”.

Zbiórka: Krakowskie Przedmiście 34, przed kosciołem Wizytek