Program

  • spotkanie

Program

Laboratorium muzeum: Muzea i tożsamości

24.09.2017
godzina 15:00

Laboratorium muzeum: Muzea i tożsamości

24.09.2017
godzina 15:00

  • spotkanie
spotkanie  

Wykład Léontine Meijer-van Mensch – muzeolożki, dyrektorki programowej Muzeum Żydowskiego w Berlinie. Będzie to pierwszy z jesiennych wykładów Laboratorium muzeum, którego tegorocznym hasłem przewodnim jest tożsamość. Wykład po angielsku.

Główną ideą projektu Laboratorium muzeum jest stworzenie laboratorium – przestrzeni roboczej, w której pracownicy polskich instytucji sektora GLAM z całej Polski – muzeów, ośrodków kultury, organizacji pozarządowych, izb regionalnych – oraz zaproszeni eksperci wymienią się wiedzą, doświadczeniami i pomysłami, przymierzą rozwiązania i koncepcje wypracowane na gruncie międzynarodowej teorii muzeologicznej do praktyki pracy w konkretnych placówkach, wreszcie wspólnie poszukają rozwiązań dla problemów, z którymi stykają się w swojej codziennej pracy. Między wrześniem a grudniem 2017 odbędzie się cykl czterech warsztatów i otwartych wykładów, który poświęcony będzie tematyce tożsamości i tak zwanego „trudnego dziedzictwa”. Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szczegółowe informacje o kolejnych spotkaniach laboratorium znaleźć można na naszej stronie i www.laboratoriummuzeum.pl.